't Geels Hart voor Dieren vzw is een organisatie van vrijwilligers die lokaal ijveren voor het welzijn van dieren.

Ons motto : "Een kwaliteitsvol leven bieden aan hen die geen stem hebben."
Waarom is de aanpak van het zwerfkattenprobleem belangrijk?Een woordje uitleg

Katten behoren tot de oudste huisdieren. Veel gezinnen hebben hun eigen exemplaar. Daarnaast leven er in Geel heel wat zwerfkatten.
Katten zonder thuis, die leven op pleinen, straten, tuinen en zelfs kerkhoven.
Met het zwerfkattenproject wil Geel in samenwerking met het Geels Hart voor Dieren het probleem aanpakken.
De stad Geel stelt jaarlijks een budget ter beschikking om de zwerfkattenpopulatie stelselmatig te verminderen via sterilisatie en castratie. Op deze manier kunnen zwerfkatten zich niet meer voorplanten en houden zij andere niet-steriele katten van hun territorium weg. Behandelde katten krijgen een knip in het oor en worden terug in dezelfde omgeving gezet.
Vrijwilligers van het Geels Hart voor Dieren vzw voeren de vangacties uit.


Dit is de meest efficiënte en diervriendelijke methode.

Zwerfkatten vangen om hen een nieuwe thuis te geven of naar een asiel te brengen is niet mogelijk.
Katten die al te lang op straat leven zijn vaak erg schuw en bang voor mensen.
Als een groepje katten wordt weggehaald of verdwijnt, dienen zich al snel andere zwervers aan. Katten zijn sterk locatie gebonden, je kan ze niet zomaar loslaten in een ander gebied want ze zoeken hun weg terug, gaan verdwalen en zullen langzaam verhongeren.
Het steriel maken is de meest diervriendelijke manier om de populatie te verminderen.
De oorsprong van elke zwerfkat ligt bij een huiskat die niet steriel gemaakt is. Jammer genoeg komt het vaak voor dat eigenaars hun huiskat dumpen bij een groepje verwilderde katten.
Om overlast in je buurt te vermijden is het belangrijk dat elke huiskat en zwerfkat wordt gesteriliseerd.
De behandeling maakt de katten ook rustiger.
Steriele katten hebben minder de behoefte om hun territorium te verdedigen wat betekent dat ze minder zullen sproeien, vechten en lawaai maken.


Een zwerfkat in mijn tuin!

Contacteer de dienst algemeen bestuur van de stad Geel via info@geel.be of 014 566 000 .
Geef je naam, adres, telefoonnummer, (evt. e-mailadres) en het aantal zwerfkatten door.
Een vrijwilliger van het Geels Hart voor Dieren contacteert de melder, maakt verdere afspraken en stelt hem in kennis van de te volgen procedure.
De gevangen katten worden naar één van de meewerkende dierenartsen gebracht en steriel gemaakt.
Ze krijgen een knip in het oor en worden terug op locatie uitgezet.
Om te vermijden dat de dieren vuilniszakken openmaken of andere ongewenste zoektochten naar voedsel ondernemen wordt ten zeerste aanbevolen de zwervertjes MINIMUM één maal per dag te voorzien van expliciete kattenvoeding.
OVERLEVEN is hun reden van bestaan. De natuur of afvalresten bieden hen hierin onvoldoende mogelijkheden.